ราคาอัลวันนี้: 3000 ราคาเฉลี่ยของซีรีส์ 3535 ดอลล่าร์...