พารามิเตอร์ของอลูมิเนียมอัลลอยด์สำหรับป้ายโฆษณา

โลหะผสม: 1050, 1060, 1100, 3003, 5052 ฯลฯ

อารมณ์โกรธ: H12, H18 เป็นต้น

ตามประเภทสินค้า, สามารถแบ่งออกเป็น

  • แผ่นอลูมิเนียมสำหรับป้ายโฆษณา
  • แผ่นอลูมิเนียมกลมสำหรับป้ายโฆษณา