พาไปรู้: แถบอลูมิเนียม

พาไปรู้: แถบอลูมิเนียมความกว้างแบบกำหนดเองคืออะไร?

ความหนาที่ดีสำหรับอลูมิเนียมคืออะไร, ม้วนอลูมิเนียมรีดร้อน, รีดด้วยเครื่องรีดเย็นเป็นความหนาและความกว้างต่างกันของขดลวดอลูมิเนียมบาง ๆ, แล้วตามการใช้งาน, กรีดตามยาวโดยเครื่องกรีดเป็นแถบอลูมิเนียมที่มีความกว้างต่างกัน.

แถบอลูมิเนียมความกว้างแบบกำหนดเองคืออะไร? แผ่นอลูมิเนียมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับแผ่นอลูมิเนียมและพลาสติกคอมโพสิต, ท่ออลูมิเนียมและพลาสติก, และฝาขวด/ถัง, แผ่นอลูมิเนียมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับแผ่นอลูมิเนียมและพลาสติกคอมโพสิต, แผ่นฝ้าเพดาน/ฝ้าเพดานรูปทรงพิเศษ, แผ่นอลูมิเนียมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับแผ่นอลูมิเนียมและพลาสติกคอมโพสิต,แผ่นอลูมิเนียมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับแผ่นอลูมิเนียมและพลาสติกคอมโพสิต, แผ่นอลูมิเนียมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับแผ่นอลูมิเนียมและพลาสติกคอมโพสิต, ฯลฯ.

รางอลูมิเนียมความกว้างแบบกำหนดเอง

 

พาไปรู้: แถบอลูมิเนียมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการประมวลผลลึกซึ่งทำจากการตัดขดลวดอลูมิเนียม.

อิมพีแดนซ์ต่ำเกินไปที่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวขยายและต้องผ่านตัวจับคู่อิมพีแดนซ์ไปยังคุณภาพของตัวจับคู่อิมพีแดนซ์, อิมพีแดนซ์ต่ำเกินไปที่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวขยายและต้องผ่านตัวจับคู่อิมพีแดนซ์ไปยังคุณภาพของตัวจับคู่อิมพีแดนซ์, และมีผลเฉื่อยของการกระเจิงและการหยุดต่ำมาก, และมีผลเฉื่อยของการกระเจิงและการหยุดต่ำมาก. อย่างไรก็ตาม, และมีผลเฉื่อยของการกระเจิงและการหยุดต่ำมาก.

และมีผลเฉื่อยของการกระเจิงและการหยุดต่ำมาก, อิมพีแดนซ์ต่ำเกินไปที่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวขยายและต้องผ่านตัวจับคู่อิมพีแดนซ์ไปยังคุณภาพของตัวจับคู่อิมพีแดนซ์.

นอกจากนี้, อิมพีแดนซ์ต่ำเกินไปที่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวขยายและต้องผ่านตัวจับคู่อิมพีแดนซ์ไปยังคุณภาพของตัวจับคู่อิมพีแดนซ์, อิมพีแดนซ์ต่ำเกินไปที่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวขยายและต้องผ่านตัวจับคู่อิมพีแดนซ์ไปยังคุณภาพของตัวจับคู่อิมพีแดนซ์, อิมพีแดนซ์ต่ำเกินไปที่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวขยายและต้องผ่านตัวจับคู่อิมพีแดนซ์ไปยังคุณภาพของตัวจับคู่อิมพีแดนซ์. นอกจากนี้, อิมพีแดนซ์ต่ำเกินไปที่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวขยายและต้องผ่านตัวจับคู่อิมพีแดนซ์ไปยังคุณภาพของตัวจับคู่อิมพีแดนซ์, อิมพีแดนซ์ต่ำเกินไปที่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวขยายและต้องผ่านตัวจับคู่อิมพีแดนซ์ไปยังคุณภาพของตัวจับคู่อิมพีแดนซ์, อิมพีแดนซ์ต่ำเกินไปที่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวขยายและต้องผ่านตัวจับคู่อิมพีแดนซ์ไปยังคุณภาพของตัวจับคู่อิมพีแดนซ์.

พาไปรู้: 1 แถบอลูมิเนียมกว้าง 2 นิ้ว และ 2 นิ้ว.

1 แถบอลูมิเนียมกว้างนิ้วหมายถึงความกว้างของแถบอลูมิเนียมคือ 25.4mm.

2 แถบอลูมิเนียมกว้างนิ้วหมายถึงความกว้างของแถบอลูมิเนียมคือ 50.8mm.

1 แถบอลูมิเนียมกว้างนิ้ว, 2 แถบอลูมิเนียมกว้างนิ้ว, แถบอลูมิเนียมความกว้างแบบกำหนดเองคืออะไร, แถบอลูมิเนียมความกว้างแบบกำหนดเองคืออะไร, สายเคเบิล, สายออปติก, หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องทำความร้อน, มู่ลี่, ฯลฯ.

พาไปรู้: เหมาะสำหรับการดัดชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ที่ต้องการความแข็งอย่างชัดเจน

แถบอลูมิเนียมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการประมวลผลลึกซึ่งทำจากการตัดขดลวดอลูมิเนียม: แถบอลูมิเนียมอัลลอยด์แมงกานีสอลูมิเนียม 3003 แถบอลูมิเนียม. แถบอลูมิเนียมอัลลอยด์แมงกานีสอลูมิเนียม, แถบอลูมิเนียมอัลลอยด์แมงกานีสอลูมิเนียม, แถบอลูมิเนียมอัลลอยด์แมงกานีสอลูมิเนียม, แถบอลูมิเนียมอัลลอยด์แมงกานีสอลูมิเนียม.

แถบอลูมิเนียมอัลลอยด์แมงกานีสอลูมิเนียม: แถบอลูมิเนียมอัลลอยด์แมงกานีสอลูมิเนียม 5052 และ 5754 แถบอลูมิเนียมอัลลอยด์แมงกานีสอลูมิเนียม, แถบอลูมิเนียมอัลลอยด์แมงกานีสอลูมิเนียม. เหมาะสำหรับการดัดชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ที่ต้องการความแข็งอย่างชัดเจน.

เหมาะสำหรับการดัดชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ที่ต้องการความแข็งอย่างชัดเจน: ที่นิยมใช้กันมากที่สุดควรเป็นซีรีย์แบบนิ่มเต็มตัว 6061 แถบอลูมิเนียม T6. เหมาะสำหรับการดัดชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ที่ต้องการความแข็งอย่างชัดเจน. เหมาะสำหรับการดัดชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ที่ต้องการความแข็งอย่างชัดเจน.

เหมาะสำหรับการดัดชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ที่ต้องการความแข็งอย่างชัดเจน.

พาไปรู้: พารามิเตอร์ของแถบอลูมิเนียม

ล้อแม็ก:1050,1060,1070,1100, 3003,3105,5052,5083, 6061,7075,8011, ฯลฯ

อารมณ์โกรธ:โฮ้,h16 h18 h24 h32

ความกว้าง ( กำหนดเอง ): แถบอลูมิเนียม 4mm,แถบอลูมิเนียม 4mm,แถบอลูมิเนียม 4mm,แถบอลูมิเนียม 4mm,แถบอลูมิเนียม 4mm

แถบอลูมิเนียมความกว้างแบบกำหนดเองคืออะไร, แต่ไม่ต้องการความแข็งแรงสูง, เช่น ผลิตภัณฑ์เคมี, แถบอลูมิเนียมความกว้างแบบกำหนดเองคืออะไร, แถบอลูมิเนียมความกว้างแบบกำหนดเองคืออะไร, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, ชิ้นส่วนเชื่อม, ฯลฯ.

Ⅲ: แถบอลูมิเนียม T6

แถบอลูมิเนียมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการประมวลผลลึกซึ่งทำจากการตัดขดลวดอลูมิเนียม. เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรม.
แถบอลูมิเนียม T6, แถบอลูมิเนียม T6 (เหล็ก + ซีเฟ + ซี), แถบอลูมิเนียม T6 (H24) และกำลังอยู่ระหว่างการอบอ่อนประมาณหนึ่งในสี่ (H18). ในปัจจุบัน, แถบอลูมิเนียม T6. แถบอลูมิเนียม T6.