กระบวนการผลิตวงกลมอลูมิเนียม

วงกลมอลูมิเนียม สินค้าได้แก่: 1050 วงกลมอลูมิเนียม, 1060 วงกลมอลูมิเนียม, 1070 วงกลมอลูมิเนียม, 1100 วงกลมอลูมิเนียม, 1200, 3003, 3004 วงกลมอลูมิเนียม.

1. การเตรียมโลหะผสมหลัก
2. เตาหลอม: ใส่โลหะผสมลงในเตาหลอม
3. หล่อหลอมโลหะอลูมิเนียม: เป็นแท่งแม่
4. แท่งอลูมิเนียมบด: ทำให้พื้นผิวและด้านข้างเรียบ
5. ทำความร้อนเตา
6. โรงรีดร้อน: ทำแม่คอยส์
7. โรงงานรีดเย็น: ม้วนแม่ม้วนตามความหนาที่ต้องการ
8. กระบวนการเจาะ: กลายเป็นขนาดที่คุณต้องการ
9. เตาหลอม: เปลี่ยนอารมณ์
10. การตรวจสอบขั้นสุดท้าย
11. การบรรจุ: กล่องไม้หรือพาเลทไม้
12. จัดส่ง