คืออะไร 22 แผ่นอลูมิเนียมทั้ง 5 ประเภทนี้มีคุณสมบัติเฉพาะตัว?

22 แผ่นอลูมิเนียมเกจหมายถึงแผ่นโลหะอลูมิเนียมที่มีความหนา 0.0253 นิ้ว หรือ 0.643 เกจอลูมิเนียมแผ่นเพชรคำนวณเป็นนิ้ว. ระบบการวัดเกจมักใช้กับโลหะและขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่แผ่นโลหะต้องผ่านเพื่อให้ได้ความหนาขั้นสุดท้าย. ในกรณีของ แผ่นอลูมิเนียม, ตัวเลขมาตรวัดที่ต่ำกว่าหมายถึงแผ่นที่หนากว่า, ในขณะที่ตัวเลขมาตรวัดที่สูงกว่าหมายถึงแผ่นที่บางกว่า.

22 เกจอลูมิเนียมแผ่น 4x8

22 แผ่นอลูมิเนียมทั้ง 5 ประเภทนี้มีคุณสมบัติเฉพาะตัว 4x8

22 แผ่นอลูมิเนียมมาตรวัดค่อนข้างบางและมักใช้ในงานที่ต้องการวัสดุน้ำหนักเบา, เช่น ป้าย, โครงการหัตถกรรม, และแผงประดับ. นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับงานอุตสาหกรรมได้อีกด้วย, รวมทั้งมุงหลังคา, หุ้ม, และตู้ไฟฟ้า. 22 แผ่นอลูมิเนียมเกจมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีและสามารถขึ้นรูปและเชื่อมได้ง่าย, ทำให้เป็นวัสดุอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย.