Giá Al hôm nay: 3000 giá trung bình hàng loạt 3535 ĐÔ LA MỸ...