Lô hàng của 28 tấn đĩa nhôm 1050 O đến Cộng hòa Togo

Chi tiết đơn hàng

Tên sản phẩm: đĩa nhôm 1050

Tính hợp kim: 1050 HO

Kích thước

Diamater x Độ dày ( mm )

 • 725 NS 1.2
 • 690 NS 1.2
 • 620 NS 1.2
 • 570 NS 1.1
 • 470 NS 0.9
 • 420 NS 1.2
 • 375 NS 1.2
 • 340 NS 1.2
 • 300 NS 1.2
 • 410 NS 0.9
 • 360 NS 0.9
 • 320 NS 0.9
 • 280 NS 0.9
 • 260 NS 0.9
 • 240 NS 0.9
 • 220 NS 0.9
 • 275 NS 0.9
 • 560 NS 0.9
 • 540 NS 1.2
 • 290 NS 0.9

bao bì vòng tròn nhôm