วิธีการจำแนกแผ่นอลูมิเนียม 4x8 ตามลักษณะการใช้งาน?