Bốn ưu điểm của tấm nhôm kim cương

Thận trọng trượt

Thiết kế kim cương nổi lên tạo chân đế khiến vật liệu này trở thành lựa chọn nổi tiếng cho các bước, dốc, ghế đẩu, tầng lầu, trang tính đang chạy, vịnh vận chuyển, và như thế.

Chống xói mòn an toàn

Nhôm được biết đến với khả năng chịu đựng các thành phần do cản trở tiêu thụ của nó. The chequered aluminum plateis corrosion-resistant.

Vô trùng

Tấm kim cương nhôm không khó rửa và chịu được các chất tổng hợp tàn bạo và các vật dụng làm sạch. Vì lý do này, tấm kim cương được sử dụng trong máy làm mát tản bộ, nhà bếp hiện đại, và phòng vệ sinh.

Hấp dẫn

Loại nhôm này cũng có thể được sử dụng cho các mục đích phức tạp, với các ví dụ và phần hoàn chỉnh được nêu ra khác nhau có thể truy cập được.