Khách hàng đến từ Ghana đã đặt hàng lần thứ ba trong năm nay, mua 27 tấn 1050 1060 vòng tròn nhôm wafer nhôm

Chi tiết đơn hàng

Tên sản phẩm: 1050 1060 vòng tròn nhôm wafer nhôm

Tính hợp kim: 1050 HO, 1060 H0

Kích thước

Đường kính x độ dày ( mm )

 • 330 NS 1.5
 • 360 NS 1.5
 • 360 NS 1.3
 • 380 NS 1.2
 • 400 NS 1.5
 • 420 NS 1.5
 • 460 NS 1.5
 • 220 NS 0.9
 • 250 NS 0.9
 • 280 NS 0.9
 • 300 NS 1.0
 • 210 NS 0.9
 • 300 NS 1.5
 • 280 NS 1.5

bao bì vòng tròn nhôm